การสร้างกลยุทธ์ในการจัดการความรู้

                หนังสือเล่มนี้ คล้ายกับหนังสือเกร็ดเคล็ดลับ แต่เป็นเคล็ดลับสำหรับการจัดการองค์กร และการบริหารธุรกิจ เพราะได้รวบรวมสาระสำคัญและแนวคิด  จากผู้บริหารชั้นนำระดับโลกและ คณาจารย์จาก Harvard  Business School ซึ่งถือได้ว่าเป็นคลังความรู้อันดับหนึ่งของโลก  เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำแนวคิดมาใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยได้ชี้ให้เห็นว่าการดำเนินธุรกิจหรือองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ ต้องอาศัย  การจัดการความรู้ ( Knowledge management ) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของทุกองค์กร และเป็นระบบที่ทุกองค์กรต้องมี และต้องดำเนินให้ถูกทิศทาง เพื่อให้สามารถแข่งขันในโลกธุรกิจได้ แต่การจะทำเช่นนั้นได้ ก็ต้องพบกับอุปสรรคมากมาย หนังสือเล่มนี้ ได้อธิบายอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มตั้งแต่วิธีการเอาชนะอุปสรรค ไม่ว่าด้านบุคคลากร ทรัพยากร หรือเทคโนโลยี  วิธีการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับองค์กร นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้ให้ตัวอย่างเพื่อเป็นกรณีศึกษาอีกด้วย

                  การจัดการความรู้ ไม่เหมือนกับเครื่องมือบริหารอื่นๆ ที่ฟู่ฟ่าไปตามกระแสนิยม แต่เป็นอาวุธที่ทรงพลังสำหรับทุกองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีน้อยกว่าที่คิด  การใช้ความรู้ให้มีพลังเหนือคู่แข่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการต่อสู้ในยุคของโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร การจัดการความรู้ที่ดี ให้แนวคิดที่มีพลัง ผู้ซึ่งมีความเชื่อในพลังของความคิดซึ่งไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนสิ่งที่เราคิดเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนสิ่งที่เรากระทำได้อีกด้วย

********************************

ประไพ จรูญนารถ และวีรวุธ มาฆะศิรานนท์, ผู้แปล.  การสร้างกลยุทธ์ในการจัดการ
             ความรู้
. แปลจาก  Creating a strategy to manage knowledge โดย มอร์เท็น
             ที แฮนเซ่น, ผู้แต่ง. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2547.

นางสาวนริดา สมศักดิ์เสริม
รหัสนักศึกษา 0548187

กลับหน้าหลัก                    รายชื่อผู้จัดทำ

โฆษณา
%d bloggers like this: