การจัดการความรู้ ฉบับนักปฎิบัติ

ษ?003 

                หนังสือ “การจัดการความรู้ ฉบับนักปฎิบัติ” เป็นหนังสือที่ผู้เขียนถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่ผู้เขียนนำประสบการณ์ตรงมาถ่ายทอดให้เป็นการลงมือปฏิบัติ ไม่เน้นเรื่องการทำตามทฤษฎีแต่ว่า ถ้าหากอ่านดีๆก็จะรู้มีทฤษฎีอยู่ในเนื้อหาเหล่านั้น และหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือภาคต่อจากหนังสือชื่อการจัดการความรู้ฉบับมือใหม่หัดขับ” ซึ่งเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ งานเขียนเล่มนี้จึงมีลักษณะไม่ซ้ำกันกับเนื้อหาในเล่มแรก              

                ลักษณะเด่นของหนังสือเล่มนี้เป็นงานเขียนที่ไม่เน้นการนำเอาความรู้จากตำราอื่นๆมาอ้างอิง แต่เป็นการกลั่นกลองจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน ซึ่งเป็นความรู้ที่ตกผลึกแล้วนำมาถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติให้ได้มากที่สุด              

                เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงการจัดการความรู้ในหลายๆด้าน เช่น การจัดระบบการจัดการความรู้, การฝึกอบรม, การเริ่มต้นการจัดการความรู้ และอีกหลายๆอย่าง ภาษาที่ใช้ในการเขียนนั้นก็อ่านง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ใช่ภาษาที่เข้าใจยากมากนัก ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ในเบื้องต้น เหมือนเป็นการเล่าเรื่องมากกว่าการเขียนหนังสือเป็นตำราวิชาการ  และการลำดับเนื้อหาในการนำเสนอก็เข้าใจง่าย มีการลำดับเนื้อหาเป็นหัวข้อ               หนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดหาเข้าห้องสมุด เพราะเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรในองค์กรที่ต้องการจะศึกษาถึงการจัดการความรู้อย่างจริงจัง ที่ไม่เน้นเรื่องทฤษฎี แต่ต้องการนำไปปฎิบัติเป็นจริงเป็นจัง              

                 การจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง นี่คือหลุมพรางข้อที่1 ของการจัดการความรู้ เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจผิด เอาการจัดการความรู้เป็นเป้าหมาย ความผิดพลาดก็เริ่มเดินเข้ามา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือการจัดการความรู้เทียม หรือ ปลอม เป็นการดำเนินการเพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่ามีการจัดการความรู้”

******************************

วิจารณ์ พานิช. การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2548.

น.ส ภัศรา อินทร์เล็ก
รหัสนักศึกษา 0548316
 

 กลับหน้าหลัก                    รายชื่อผู้จัดทำ 

%d bloggers like this: